Toelichting KIWAKIWAuitleg

KIWA

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als haar kernactiviteit heeft. Dit wordt ondersteund met inspectie, keuring, technologie, training en consultancy. Kiwa is strikt onafhankelijk en niet betrokken in de productie, de handel of andere activiteiten die de onpartijdigheid van Kiwa in gevaar kunnen brengen. Er is geen externe invloed op de beslissingen of adviezen van Kiwa bij haar taken, zoals certificering, testen, inspectie, technologie of onderzoek.

Een Kiwa-certificaat of -inspectie richt zich niet alleen op de functionaliteit van het object, het product, proces of kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook op belangrijke thema’s als veiligheid, milieuaspecten, de levenscyclus en de communicatie met het bevoegd gezag.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kiwa aangewezen als Notified Body in het kader van de Pressure Equipment Directive (PED), de geldende Europese richtlijn voor drukapparaten, installatieleidingen en appendages met een overdruk van meer dan 0,5 bar. Kiwa informeert, controleert, inspecteert én certificeert bedrijven op dit gebied. Tegelijkertijd volgen we de ontwikkelingen in de uitvoering van de wetgeving op de voet.

Griffon utiliza cookies.

Cerrar
Click aquí para obtener más información.